تحقیقات برند به چه معناست؟

تحقیقات برند عبارتست از بررسی کامل موضوع به گونه ای منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی، به منظور کسب اطلاعات با کشف اصول وابسته به آن.

بنابراین تحقیقات در خصوص برند عبارتست از روش عینی، منسجم و منظم که از طریق آن اطلاعات لازم و مناسب برای تصمیم گیری مدیر برند را فراهم می آورد.

ایجاد رابطه بین مشتری و یا مصرف کننده یک برند و محصولات از طریق اطلاعات است. این اطلاعات به منظور شناسایی و بیان مسائل رفتاری و عملکردی، ارائه و اصلاح و ارزیابی امور، پیگیری فعالیت ها و درک بهتری از برند به منزله یک فرایند استفاده می گردد.

 

تحقیقات برند شامل تحقیقات میدانی و غیر میدانی است. این تحقیقات معمولاً به صورت تحقیقات مشاهده ای و تحقیقات پیمایشی (پرسشنامه ای) صورت می پذیرد. نتایج و گزارش های این تحقیقات به صورت کمی (عددی) ارائه می گردد. درصد خطا، درصد اطمینان، حجم نمونه، منطقه مورد بررسی و مواردی از این قبیل در زمان انجام تحقیقات بازارکمی بایستی محاسبه و اعلام گردد.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *