تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای چیست و چه فرقی با کیفی دارد؟

روش های طرح تحقیق كتابخانه ای عبارتند از: بررسی مقالات و کتب موجود، پرسش از افراد متخصص و متبحر و بررسی چند مورد برگزیده مانند پایگاه های اطلاعات دولتی از قبیل سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز آمار بانک مرکزی و سازمان كمرك و . . . . نتیجه تحقیقات بازاریابی كتابخانه ای فهم بهتر موضوع می باشد.

تحقیقات بازاریابی کیفی QUALITATIVE MARKETING RESEARCH، بخش عمده ای از تحقیقات علمی در علوم مختلف به خصوص در علوم اجتماعی و بازاریابی را تشکیل می دهد. هدف عمدۀ از انجام تحقیقات کیفی در پارک بازاریابی ایران، بدست آوردن اطلاعات عمیق و درونی دربارۀ رفتارهای انسانی و دلایل حاکم بر این رفتارها است.

ما در تحقیقات کیفی بازاریابی بیشتر به دنبال چرایی تصمیمات و اعمال انسان ها هستیم. چگونه، کجا و چطور و چه زمانی تصمیم به خرید گرفته می شود. معمولاً تحقیقات کیفی دارای نمونه های محدودی هستند.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *